Att använda modala hjälpverb rätt är en konst!

Modala hjälpverb

De modala hjälpverben är: canmaymustought toshall, och will, dvs kan, får, måste, borde, ska och vill. Modala hjälpverb används för att uttrycka en särskild inställning/aspekt till huvudverbet i meningen. Det ändrar vad som uttrycks med hjälp av huvudverbet. De modala hjälpverbet står alltså nästa aldrig själva, utan uttrycker vilken inställning talaren har till nästa verb – jag KAN cykla men jag VILL inte. Det är alltså ganska viktigt att använda rätt modalt hjälpverb, så att man sänder rätt signaler till sin omgivning.

  1. Modala hjälpverb blandade 1
  2. Modala hjälpverb blandade 2
  3. Modala hjälpverb blandade 3