Att använda modala hjälpverb rätt är en konst!

Modala hjälpverb

De modala hjälpverben är: canmaymustought toshall, och will, dvs kan, får, måste, borde, ska och kommer att. Modala hjälpverb används för att uttrycka en särskild inställning/aspekt till huvudverbet i meningen. Det ändrar vad som uttrycks med hjälp av huvudverbet. De modala hjälpverbet står alltså nästa aldrig själva, utan uttrycker vilken inställning talaren har till nästa verb – jag KAN cykla men jag VILL inte. Det är alltså ganska viktigt att använda rätt modalt hjälpverb, så att man sänder rätt signaler till sin omgivning.

I can go to school, but I don’t want to. (kan, det är möjligt)

I may go to school tomorrow, if I want to. (någon annan ger mig tillåtelse)

I must go to school tomorrow, even if I don’t want to. (tvång, eget eller av någon annan) (have to kan användas – se inlägg längre ner)

I ought to go to school tomorrow, even if I’m sick. (borde, det vore bäst)

I shall go to school tomorrow as you have decided. (någon annans vilja, någon annan har bestämt)

I will go to school tomorrow no matter what. (min egen vilja)

 

Ibland byter man ut det modal hjälpverbet must mot verbuttrycket have to. Då finns det små, små, hårfina skillnaden som kan vara bra att studera:

Must vs. have to

Both Must and have to express obligation or necessity, but there are some small differences:

•  Must expresses the speaker’s feelings, whereas have to expresses, above all, an impersonal idea:

You must come. You are obliged to come (I require that you come)
You have to come. You are obliged to come. (There’s a rule requiring you to come)
Must I wear this tie? Am I obliged to wear this tie? (What do you think?)
Do I have to wear this tie? Am I obliged to wear this tie? (Is there a rule about ties?)

Öva nu med hjälp av dessa tre övningar:

  1. Modala hjälpverb blandade 1
  2. Modala hjälpverb blandade 2
  3. Modala hjälpverb blandade 3
  4. Modala hjälpverb blandande 4
  5. Modala hjälpverb 5
  6. Modala hjälpverb blandade 6
  7. Modala hjälpverb 7