Alina Starkov är ingen särskild, bara en av alla fattiga, föräldralösa ungdomar i landet Ravka – ett rike som en gång var mäktigt och välmående men som nu drabbats av fattigdom och krig. På en resa attackeras Alina och hennes bästa vän Mal, och när han hotas till livet väcks en uråldrig kraft hos Alina, stark nog att rädda Mal, och kanske även det krigshärjade Ravka.
Alina förs genast till landets magiska elit, Grishan, och en helt ny värld öppnar sig för henne. En värld av magi och gnistrande överflöd, men där Alina inte vet om hon kan lita på någon inte ens Grishans mäktige ledare, Skuggmästaren, som kanske är den enda som kan hjälpa Alina att ta makten över sin kraft och fullborda sitt öde.

 

En sammanfattning om vad som tillhör och vad man ska tänka på med arbete i genren fantasy.

 Overklig, författaren och läsaren är överens om att det är verkligt i berättelsen.

 Den mest klassiska fantasyn är: En storslagen äventyrsberättelse som utspelar sig i en västeuropeisk sago-medeltid där magi, alver och drakar lever och frodas.

 Olika världar: Kan vara en ond och en god värld eller en vanlig och en magisk värld med en portal däremellan.

 Mycket miljöbeskrivningar, tänk på att miljöbeskrivningen berättar om de som bor där, onda (kargt och mörkt) eller goda (vacker natur, ljust, lummigt)?

 Karta över världen/världarna

 Hjälten är god, ska rädda världen från något ont. Går det illa går det illa för många.

 Quest, en uppgift eller ett uppdrag som ska utföras för att t ex världen ska kunna räddas.

 Centralt i berättelsen är resan till platsen där uppdraget kan slutföras! Detta är handlingen.

 Läsaren får följa hur hjälten med ev. följe klarar av utmaningar och prövningar, lösningen på uppdraget kommer allt närmare.

 Det måste finnas en god sida i berättelsen och en ond sida.

 Magi och magiska föremål, djur, platser.

 

 

Diskussionsfrågor, att besvara i skrift


1.Alina och Mal växte upp på ett barnhem i Kermazin. Hur kan detta kopplas samman med Alinas upplevelser från Lilla Palatset? Med Mals upplevelser i Första Armén? Kan ni se några likheter? Resonera och ge exempel.

2. Hur är Skuggsänkan kopplad till Skuggmästaren, hur hänger de ihop med varandra? Vad säger det om Skuggmästaren och hans makt? 

3. Hur känner Alina för sin kraft? Hur förändras hennes känslor under bokens gång? Varför förändras de? Resonera och ge exempel.

4. Hur utvecklas Alinas och Mals relation under bokens gång? Vad vet vi om deras känslor för varandra?

5. Vad har Skuggmästaren och Alina för koppling till varandra, hur hänger de ihop? Vilka tankar och känslor har Alina inför denna koppling, och hur förändras de under bokens gång? 

6. Grishorna har kunskaper och krafter inom ”De mindre vetenskaperna”. Vad är det för vetenskaper som Grishorna besitter, och varför är de ”mindre”? Varför är andra människor rädda för det som Grishorna kan göra? 

7. Hur slutade bok nummer 1?

8. Det finns ju tre böcker till i serien. Vad tror du kommer hända i de kommande böckerna?

9. Skriv en recension. Följ denna instruktionen: Recension instruktion