Ni ska nu i grupp göra en trailer till boken. Jag kommer dela in er i grupper.

Tanken är att alla ska delta på något sätt, men alla behöver inte ha stora roller. Vad alla dock ska ha kunskap om när vi är klara är:

  1. Hur presenterar man en karaktärs personlighet och specifika personlighetsdrag? Vilka scener behövs för det?
  2. Hur presenterar man ”problemet” på ett tydligt sätt i bild? Hur ser scenen ut?
  3. Hur belyser man det som måste belysas? Hur sätter man fokus på de små detaljerna som åskådaren måste se/ förstå?

Hur gör man? Låt oss se: