Ett reportage är en lite längre, lite klurigare tidningstext än vad en vanlig artikel är. Det är en faktatext, precis som nyhetsartikeln är, men du som journalist får höras genom dina sinnen. Du får beskriva vad du ser och hör.

Vad är ett reportage?
Formen:

 • ämnet behandlas mer ingående (än i t ex en nyhetsartikel)
 • inledande miljöbeskrivning
 • personbeskrivning
 • intervju
 • fördjupning av ämnet
 • rubriker, mellanrubriker
 • bilder, illustrationer
 • pratminus
 • personliga kommentarer, iakttagelser
 • presens (nutid)
 • detaljrik text
 • (faktaruta)

Om vad?

Du får så klart välja ett nytt avsnitt ur boken om du vill, men jag rekommenderar att du väljer samma avsnitt ur boken som du valde när du skrev nyhetsartikeln och utgår ifrån den – du kan ju detta avsnitt väl vid detta laget.

Vad är då ett reportage? Det ska vi gå igenom, men först – läs dessa reportage:

Exempel på bra reportage 1

Exempel på bra reportage 2

Så här skriver man ett reportage: Så skriver du ett reportage

Lite längre beskrivning av hur man kan tänka när man skriver reportage: Reportage skrivarskolan

Bedömningsövning som vi gör tillsammans:

Bedömningsstöd reportage C ifyllt