Det är dags att ha boksamtal i grupp. Gruppindelningen kommer ni få av mig, och jag kommer också utse vem som är sekreterare mm.

Det viktigaste när ni har boksamtal är att:

  1. Lyssna på varandra, och låt alla tala. Ni lär av varandra och bara genom att samtala med varandra och att lyssna på varandra kan ni lära er mer än vad ni skulle kunna lära på egen hand.
  2. Stöd allt ni kommer fram till genom exempel från texten. Ni får inte bara påstå något, ni måste kunna bevisa genom beskrivningar, dialoger, scener från boken -varför tänker/ tycker ni som ni gör?
  3. Ni behöver inte vara överens, eller tycka samma, men ni måste alla kunna resonera kring varför ni tänker som ni gör.

Öppna dokumentet med frågorna och skriv svaren direkt i det.

Dödsritten boksamtal 1

Dödsritten – boksamtal nummer 2