Vi ska göra en liten skrivövning. Bara övning, alltså.

Du ska försöka övertyga en grupp ungdomar att samtliga personer i Kungsbacka under 18 år ska ha hjälm på sig varje gång de går utanför hemmets väggar. Hur ska du lägga upp ditt tal?

  1. ETHOS – hur ska du visa att du är kompetent i denna fråga? Vilken erfarenhet har du i frågan, och varför ska vi lita på dig? Hur ska du skapa ett starkt VI? Alla VI som tycker detta är bra? Skriv ett stycke i ett tal där du presenterar din kompetens och övertygar din publik att hålla med dig.
  2. LOGOS – Vilken fakta lutar du dig emot? Vad är fördelarna med att ha på sig hjälm? Kom fram till TRE argument, och presentera dem på ett bra och positivt sätt. Rangordna dem 2-3-1, där 3 är svagaste argumentet och 1 är det starkast. Vilka är nackdelarna? Presentera ETT motargument OCH ”DÖD DET” med ord och argument. Lägg in ditt motargument mellan 3-1. Tänk ändå på att hela tiden vara trevlig och respektfull.
  3. PATHOS – Väck en känsla hos din publik, genom till exempel en berättelse om hur hjälmar räddat liv. Måla med många ord och adjektiv för att skapa bilder och känslor hos publiken.

Jag delar in er i grupper och ni håller ert lilla ”tal” för varandra.