1. Har du skaffat inlogg till SLI? Om inte behöver du göra det.
  2. Kort presentation av retorik och vad det är. Varför vi behöver känna till de retoriska knepen.
  3. Du tittar på filmen ”Retorik – konsten att nå fram” på SLI. Skriv ner TRE citat eller tankar som du fått när du tittar på filmen.